BỘ ẤM CHÉN CHU NÊ HẠ ĐƯỜNG NGUYỆT SẮC

3,200,000

Mô tả

🌸 Bộ ấm (Hạng trung): Hạ Đường Nguyệt Sắc ~ 荷塘月色
🗻 Chất đất: Chu Nê ~ 朱泥
💪 Chế tác: Bán Thủ Công
– 1 Ấm Trà Chu Nê: 250ml
– 1 Chuyên Trà Chu Nê: 220ml
– 1 Chén Trà Chủ Chu Nê: 70ml
– 4 Chén Chu Nê: 60ml
– 1 Lọc Trà Chu Nê
– Kèm Hộp quà tặng đep
👳 Nghệ nhân: 钱陶峰 ~ Tiêu Dao Phong