BỘ ẤM CHÉN CHU NÊ PHÚC THỬ THỌ ĐÀO

3,200,000

Mô tả

Bộ ấm (Hạng trung): Phúc Thử Thọ Đào
🗻 Chất đất: Chu Nê
💪 Chế tác: Thủ Công
– 1 Ấm Trà Chu Nê: 220ml
– 1 Chuyên Trà Chu Nê: 200ml
– 1 Chén Trà Chủ Chu Nê: 0ml
– 4 Chén Chu Nê: 50ml
– 1 Lọc Trà Chu Nê
– Kèm Hộp quà tặng đep
👳 Nghệ nhân: 钱陶峰 ~ Tiêu Dao Phong