BỘ ẤM CHÉN HẮC NÊ PHÚC THỬ THỌ ĐÀO

3,200,000

Mô tả

Bộ ấm (Hạng trung): Phúc Thử Thọ Đào
🗻 Chất đất: Hắc Nê ~ 黑料
💪 Chế tác: Thủ Công
– 1 Ấm Trà Hắc Nê: 220ml
– 1 Chuyên Trà Hắc Nê: 200ml
– 1 Chén Trà Chủ Hắc Nê: 100ml
– 4 Chén Hắc Nê: 50ml
– 1 Lọc Trà Hắc Nê
– Kèm Hộp quà tặng đep
👳 Nghệ nhân: 钱陶峰 ~ Tiêu Dao Phong