BỘ ẤM CHÉN MẪU ĐƠN TÂY THI

3,000,000

Mô tả

🌸 Bộ Ấm Chén Mẫu Đơn Tây Thi ~ 牡丹西施
🗻 Chất đất: Mặc Lục Nê ~ 原矿墨绿泥
💪 Chế tác: Bán Thủ Công
👳 Nghệ nhân: Hàn Bội Đông ~ 韩培东
☺ Bộ ấm chén bao gồm:
– 1 Ấm Trà Tây Thi Lam Sa: 200ml
– 1 Chuyên Trà Lam Sa: 200ml
– 4 Chén Lam Sa: 60ml
– 1 Lọc Trà Lam Sa
– 1 Chén Chủ 90ml
– Kèm Hộp quà tặng đẹp