BỘ ẤM CHÉN SỨ MEN VŨ QUÁ THIÊN THANH

1,999,000

Mô tả

🍂 Bộ Ấm Chén Sứ Men Vũ Quá Thiên Thanh
🔱 Bộ ấm chén gồm:
– 1 Ấm Trà : 280ml
– 1 Chuyên Trà: 280ml
– 6 Chén Trà: 60ml
– 1 Lọc Trà
– 1 Đế Kê Ấm: đường kinh 15 cm
– 6 Lót Chén: đường kinh 9 cm
🔱 (Mây tan mưa tạnh trời xanh ngát, Màu ấy về sau cứ vậy làm)…”
“Vũ quá thiên thanh vân phá xứ,
Giả ban nhan sắc tác tương lai.”
Sài diêu là một lò sứ danh tiếng lớn thời Ngũ Đại? Trong văn hiến cổ thấy so sánh Sài diêu ngang với 5 đại danh diêu đời Tống: Nhữ, Quan, Ca, Quân, Định. Tương truyền Sài diêu là ngự diêu của vua Thế Tông đời hậu Châu (954 – 959) tên Sài Vinh nên gọi tên lò là Sài diêu. Người đời xưng tụng màu men sứ xanh (thanh từ dứu) của Sài diêu là “Vũ quá thiên thanh” (màu xanh từ trời sau cơn mưa).