BỘ ẤM CHÉN SỨ NUNG CỦI

2,199,000

Mô tả

Bộ Ấm Chén Trà Sứ Nung Củi 16 MÓN
? BAO GỒM
– 1 ẤM SỨ NGỌC 200ML
– 1 CHUYÊN TRÀ SỨ NGỌC 220ML
– 6 CHÉN SỨ NGỌC 40ML
– 1 LỌC TRÀ SỨ
– 1 THUYỀN TRÀ ĐƯỜNG KÍNH 15CM
– 6 LÓT CHÉN ĐƯỜNG KÍNH 8CM