BỘ ẤM CHÉN TRÀ SỨ VẼ HOA DÂY

1,500,000

Mô tả

🎉 #KHUYẾN_MÃI Bộ Ấm Chén Trà Sứ Vẽ Hoa Dây #13_MÓN
👉 BAO GỒM
– 1 ẤM SỨ NGỌC VẼ MEN LAM 230ML
– 1 CHÉN KHẢI SỨ VẼ MEN LAM 190ML
– 8 CHÉN SỨ NGỌC VẼ MEN LAM 60ML
– 1 LỌC TRÀ SỨ VẼ MEN LAM
– 1 THUYỀN TRÀ ĐƯỜNG KÍNH 15CM
– 1 TỐNG TRÀ SỨ VẼ MEN LAM 220ML