BỘ ẤM CHÉN TRÀ SỨ VẼ VÀNG

1,600,000

Mô tả

Bộ Ấm Chén Trà Sứ Vẽ Vàng
👉 BAO GỒM
– 1 ẤM SỨ NGỌC VẼ VÀNG 230ML
– 1 CHÉN KHẢI SỨ VẼ VÀNG 190ML
– 8 CHÉN SỨ NGỌC VẼ VÀNG 60ML
– 1 LỌC TRÀ SỨ VẼ VÀNG
– 1 THUYỀN TRÀ ĐƯỜNG KÍNH 15CM
– 1 TỐNG TRÀ SỨ VẼ VÀNG 220ML