BỘ ẤM CHÉN TỬ SA

1,400,000

Mô tả

Bộ Ấm Chén Tử Sa
👉 BAO GỒM:
– 1 ẤM TỬ SA 220-260ML
– 1 CHUYÊN TRÀ TỬ SA 200-240ML
– 6 CHÉN TRÀ GỐM 60ML
– 1 HỘP QUÀ TẶNG