BỘ CHÉN ĐẠI CỬU TRẢN

700,000

Mô tả

🍂 Bộ Chén Đại Cửu Trản
🔱 Kiến trản được nung ở mức nhiệt cao 1300 độ trở lên.
“Vào lò đơn sắc, ra lò muôn màu”, “Ngọc men”… đều là đặc điểm độc đáo của kiến trản.
Vì mỗi chiếc kiến trản đều có màu sắc, đường vân khác nhau. Bộ 9 chén cửu đại trản là kết quả của quá trình sưu tầm công phu trong thời gian dài để có được các màu chén tương đồng.