BỘ CHÉN SỨ VẼ TRÚC THẠCH

300,000

Mô tả

? Bộ 4 Chén sứ vẽ trúc thạch (65ml)
?Trên chén được nghệ nhân vẽ Trúc Thạch phỏng theo bài thơ của Trịnh Bản Kiều thời Thanh:
Ngoạm chắc núi xanh không lỏng buông
Bén rễ vào kẽ đá rêu phong
Nghìn mài vạn dũa còn kiên cố
Mặc kệ bốn phương cơn gió lồng.
(Ngoạm chắc núi xanh không lỏng lẻo, rễ kia bám vào kẽ đá cheo leo, dù bao mài dũa lòng kiên cố, ngại gì đông tây gió thổi reo.)