BỘ TRÀ CỤ CÁN GỖ

109,000

Mô tả

BỘ TRÀ CỤ CÁN GỖ
😍 BAO GỒM SẢN PHẨM:
1. Dụng cụ dưỡng ấm
2. Dụng cụ xúc trà
3. Dụng cụ tách trà phổ nhĩ
4. Dụng cụ nâng chén mờ trà
5. Dụng cụ kẹp gắp chén