BỘ TƯỢNG CHẮP TAY CÚI CHÀO – CẢM ƠN

260,000

Xóa

Mô tả

? Bộ Tượng Chắp Tay Cúi Chào Cảm Ơn

? Khổng Tử cho rằng toàn bộ cơ thể cũng phải “nói” khi muốn cảm ơn hoặc tỏ lòng tôn trọng. Vì vậy, một cái bắt tay cũng chưa đủ khi muốn nói cảm ơn.

? Kiểu cúi đầu này không bao giờ được thực hiện bừa bãi và cũng không có nghĩa “khom lưng uốn gối”, mà chỉ đơn giản là một “lời cảm ơn sâu sắc”. Đôi khi cúi đầu kiểu này còn dùng để xin lỗi, cho thấy người xin lỗi đã vô cùng hối hận.

Thông tin bổ sung

DÁNG

CHẮP TAY, CÚI CHÀO, CẢM ƠN