CHÉN CHỦ GIÁC NGỘ

350,000

Mô tả

🍂 Chén Chủ Giác Ngộ “悟”
🔱 Kích thước: miệng 8 cao 4 (cm), Dung tích 95ml
Vào thời cổ đại, con người miêu tả cuộc sống như một giấc mộng. Ngay cả giáo lý Phật gia cũng cho rằng chỉ duy nhất việc tu luyện mới có thể thực sự đánh thức con người khỏi giấc mộng. Do đó, việc thức tỉnh của con người chính là Ngộ hay Giác Ngộ.
Con người hơn nhau ở chỗ “ngộ” 悟. Một người có thể hiểu thấu nhân sinh thì mới là kiệt xuất, hơn người.