CHÉN CHU NÊ CAO TÚC BÔI

2,000,000

Mô tả

🌸 Cao Túc Bôi ~ 高足杯
🍶 Dung tích: 130ml
🗻 Chất đất: 朱泥 ~ Chu Nê
👳 Nghệ nhân: 惠林 ~ Huệ Lâm