CHÉN ĐOẠN NÊ KHẮC SƠN THỦY

500,000

Mô tả

🍂 Chén Đoạn Nê Khắc Sơn Thuỷ
– Miệng 9.6 cao 3cm, dung tích 100ml