CHÉN KHẢI TRÀ SỨ SƠN THỦY

300,000

Mô tả

🍂 Chén Khải Trà Sứ Sơn Thủy
🔱 Dung tích 160ml