CHÉN KHẢI TỬ SA KHẮC TAY

900,000

Mô tả

🍂 Chén Khải Tử Sa Khắc Tay
🔱 Dung tích 110ml. Miệng 9.8 cao 7.6 cm
Chén Khải loại có đĩa gọi là Tam Tài. Nắp là Thiên, chén là Nhân, đĩa là Địa, hàm ý Thiên Địa Nhân hoà hợp