CHÉN KIẾN TRẢN DIÊU QUÁI

300,000

Mô tả

🍂 Chén Kiến Trản Diêu Quái
Diêu quái là gì
Thuật ngữ diêu biến dùng để chỉ các chiếc trản không giống ‘ai’ trong số huynh đệ tỷ muội của nó. Ở điều kiện địa điểm nhiệt độ nào đó trong lò nung, nước men sẽ tạo ra những hoa văn khác biệt hẳn so với các hoa văn đồng dạng. Đây là quá trình không thể kiểm soát cho nên diêu biến hình thành hoàn toàn do điều kiện tự nhiên trong lò. Thuật ngữ trong giới thường gọi diêu biến là Diêu quái. (Quái nghĩa là khác lạ)
Do sự biến đổi tự nhiên trong quá trình nung, các hoa văn đẹp mắt trên mỗi sản phẩm kiến diêu nói chung (bao gồm ấm trản lẫn trà cụ) đều có chút khác biệt, gây ra những bất ngờ và hưng phấn trong quá trình suất lò. Dòng quái là độc đáo nhất của kiến diêu, làm cho nghệ thuật gốm châu âu phải kính nể và ngưỡng mộ.