CHÉN SỨ CẢNH ĐỨC VẼ NGỘ

499,000

Mô tả

? Chén Sứ Cảnh Đức Vẽ Ngộ “悟” – 4 chén
? Kích thước: miệng 5.4. cao 5.4 (cm)
Vào thời cổ đại, con người miêu tả cuộc sống như một giấc mộng. Ngay cả giáo lý Phật gia cũng cho rằng chỉ duy nhất việc tu luyện mới có thể thực sự đánh thức con người khỏi giấc mộng. Do đó, việc thức tỉnh của con người chính là Ngộ hay Giác Ngộ.
Con người hơn nhau ở chỗ “ngộ” 悟. Một người có thể hiểu thấu nhân sinh thì mới là kiệt xuất, hơn người.