CHÉN SỨ SƠN THỦY MEN LAM

200,000

Mô tả

🍂 Chén Sứ Sơn Thủy Men Lam
🔱 Kích thước: miệng 8 cao 5 cm, dung tích 90ml