CHÉN TENMOKU HẢI LÃNG

350,000

Hết hàng

Mô tả

🍂 Chén Tenmoku Hải Lãng
~ Số lượng có hạn !!!
🍃 Mặt trong lòng chén là men hỏa biến màu trắng ngẫu hứng như những cuộn sóng biển (Hải lãng) sâu thẳm của đại dương , mang ý nghĩa:
“Trường phong phá lãng hôi hữu thì,
Trực quải vân phàm tế thương hải”
▫️ Dịch nghĩa:
“Đè sóng cưỡi gió, hẳn có lúc,
Giong thẳng buồm mây, vượt biển khơi”