CHÉN THIÊN MỤC KIẾN TRẢN CHÁ CÔ

200,000

Mô tả

🍂 Chén Thiên Mục Kiến Trản Chá Cô
~ Số lượng có hạn !!!
🍃 Du trích là hoa văn dạng chấm cầu đốm, tựa như những bông hoa nổi trên mặt nước. Biến thể của du trích là chá cô, với hoa văn dài có vài điểm góc cạnh, màu sắc ánh đen như phần lông của chim đa đa (gà gô) ở Kiến Dương với những đốm trắng ở đáy trản, nên được gọi là chá cô.