CHÉN TỬ NÊ CHU NÊ HỒNG NÊ

70,000

Mô tả

🍂 Chén Tử Nê, Chu Nê, Hồng Nê (40ml)
🔱 Trên thực tế có rất nhiều loại đất với những tên gọi khác nhau được sử dụng để làm Chén trà tử sa, cách đặt tên đất cũng có nhiều kiểu nhưng chủ yếu thường được đặt theo sắc độ (màu sắc) của đất. Trong phạm vi phần này tôi sẽ chỉ đề cập tới những loại đất nguyên khoáng cơ bản mà các nghệ nhân làm Chén trà tử sa thường hay sử dụng. Và cũng chính từ những mẫu đất cơ bản này mà người nghệ nhân có thể sáng tạo bằng cách phối hoặc tạo ra các chất liệu đất khác nhau.