ĐĨA KÊ ẤM ĐOÀN SA QUẢ ĐÀO

3,500,000

Mô tả

🍂 Đĩa Kê Ấm Đoàn Sa Quả Đào
🔱 Kích thước đường kính 15 cao 3 cm