GÁO MÚC NƯỚC TRE HISHAKU

149,000

Mô tả

? Gáo múc nước tre Hishaku
? Gáo múc nước bằng tre (tiếng Nhật là Hishaku) là loại trà cụ thường dùng trong trà Đạo Nhật Bản. Nó được sử dụng để chuyển nước nóng từ nồi kama sang Chawan khi pha trà, hoặc từ bình chứa nước Mizusashi đến Chawan và Kama trong một số buổi lễ. Hishaku thường được đưa vào phòng với Kensui và Futa-oki. Đôi khi Hishaku được trưng bày (Kazaru) trên Tana trước khi buổi lễ bắt đầu và khi lễ trà đạo kết thúc.Có nhiêu loại Hishaku khác nhau được sử dụng cho các buổi lễ khác nhau và trong các mùa khác nhau. Một phiên bản lớn hơn được sử dụng để thanh lọc nghi lễ của khách trước khi vào phòng trà ở bồn nước tsukubai (蹲踞) trong vườn.
Gáo làm bằng tre được làm bởi thợ thủ công làng nghề trong nước, theo mẫu gáo Nhật. Chiều dài từ 30 – 35 cm.
? Pha trà đúng “”””lượng”””” sẽ làm tăng “”””chất”””” cho nước trà