PET TRÂU TRANG TRÍ BÀN TRÀ

89,000

Mô tả

🍂 Pet Trâu Trang Trí Bàn Trà
🔱 Kích thước: cao 1.5cm. dài 7.5cm, rộng 4cm
Trong đời sống của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước, con trâu vẫn là đầu cơ nghiệp, gắn bó mật thiết với quá trình sản xuất trên đất dốc của người miền núi, vùng cao.