TỐNG TRÀ ĐỒNG ĐỎ GÒ TAY

700,000

Mô tả

🍂 Tống trà đồng đỏ gò tay (220ml)