TỐNG TRÀ SỨ CHIÊU TÀI TIẾN BẢO

199,000

Mô tả

? Tống Trà Sứ Chiêu Tài Tiến Bảo ~ 招财进宝
? Dành cho Dân sưu tập.
Dung tích 190ml (CM)
? 招 財 : Chiêu tài: mời gọi tiền của.
進 寶 : Tiến bảo: dâng hiến bảo vật.
– Theo truyền thuyết thiềm thừ vốn là yêu tinh, sau được ông tiên LƯU HẢI thu phục ,cải tà quy chính , tỏa đi muôn ngả giúp đỡ người nghèo khổ bằng cách nhả tiền vàng cho họ. Về sau được người đời tôn xưng làvật quý biểu tượng cho vượng tài.
– Khi bày thiềm thừ thì phải hướng đầu của nó vào phía bên trong nhà hoặc bên trong cửa hàng.