TRÀ LỤC AN QUA PHIẾN – 125g

699,000

Hết hàng

Danh mục:

Mô tả

🍂 Lục An Qua Phiến 125g
🍃 Loại trà: Trà Xanh
Nguồn gốc: Nguồn gốc của Lục An Qua Phiến cho đến ngày hôm nay vẫn chưa xác định rõ ràng.
Tương truyền, vùng Lục An có họ Chúc tài chủ, gia cảnh giàu có, cùng Viên Thế Khải là thân thích, họ hàng. Để củng cố địa vị tài chủ của mình, họ Chúc thường xuyên hiếu kính Viên Thế Khải các loại thổ sản đặc sắc. Họ Viên yêu thích uống trà, si mê trà đạo cho nên trong các thổ sản Chúc gia gửi, tất nhiên phải có lá trà. Những loại trà mà Chúc tài chủ dâng lên Viên Thế Khải bao gồm trà hoa cúc, trà mao tiêm,…. Nhưng rất tiếc, không có loại trà nào đạt được yêu cầu của Viên Thế Khải.
Vào năm 1905, để lấy lòng họ Viên, Chúc gia không tiếc rẻ tiền bạc mời các nghệ nhân trà dày dạn kinh nghiệm đích thân nhặt lá trà xuân, chọn những lá non, dùng tiểu chổi sao chế, hình thành loại trà xanh đặc biệt, rất được lòng Viên Thế Khải. Thời gian dài, loại trà xanh này dần dần trở nên nổi tiếng, trở thành một trong những thành viên của THẬP ĐẠI DANH TRÀ TRUNG HOA, xếp hạng thứ 8.