TRẦM NỤ KHÓI NGƯỢC

80,000

Mô tả

  • 1 hộp giấy trầm nụ tháp loại phổ thông
  • Số lượng: 20 viên
  • Thành phần: Bột trầm hương loại 2 và keo bời lời
  • Kích thước hộp: 10 x 10 x 2.5 cm
  • Xuất xứ trầm hương: Quảng Nam