TƯỢNG CON TRÂU TỬ SA

199,000

Mô tả

🍂 Con Trâu Tử Sa
🔱 Dành cho Dân sưu tập.
. Kích thước: cao 8cm. dài 5cm
Trong đời sống của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước, con trâu vẫn là đầu cơ nghiệp, gắn bó mật thiết với quá trình sản xuất trên đất dốc của người miền núi, vùng cao.