TƯỢNG ĐOÀN SA CÁ CƠM

299,000

Hết hàng

Mô tả

? Tượng Đoàn Sa Cá Cơm
? Kích thước dài 10 (cm)
Đồ chơi bàn trà làm thủ công tinh xảo, có thể rất ít thấy ở Việt Nam.
Đạt đến 95% như cá thật. Ai cầm trên tay sẽ hiểu ra giá trị của nó.
Hàng này chủ yếu mua về để chơi, gặp người am tường sẽ chia sẻ lại.