TƯỢNG SỨ SA BÀ TAM THÁNH

1,499,000

Mô tả

? Tượng Sứ Sa Bà Tam Thánh
? – Chất liệu: Bột ngà & cao lanh
– Kích thước: cao 20 (cm)
Trong thiền môn, bức tranh vẽ “Tây Phương Tam Thánh” Bồ Tát Ðại Thế Chí cầm cành hoa sen màu xanh đứng bên tay phải Ðức Phật A Di Ðà, bên tay trái là Bồ Tát Quán Thế Âm cầm nhành dương liễu và bình tịnh thủy. Trong kinh sách hai vị Bồ Tát hiện thân cư sĩ nữ hai bên Ðức Phật A Di Ðà tượng trưng Từ Bi và Trí Tuệ.