Placeholder

TƯỢNG SỨ TINH TÚ TỌA THIỀN

299,000

Mô tả

? Tượng sứ tinh tú tọa thiền

? Mang hơi thở PHẬT GÍAO trong từng chi tiết.

? Khí là khởi nguồn của sự thịnh vượng, bình an và giàu có, danh tiếng và sức khỏe tốt. Vật chứa có sinh khí dồi dào sẽ mang lại lợi ích cho những người sống trong nhà suốt nhiều thế hệ. Việc kinh doanh sẽ thêm mở rộng và phát đạt.

? Tượng đốt trầm kiểu Phật Giáo không chỉ mang tính thẩm mỹ cao mà còn mang giá trị tâm linh to lớn.