TƯỢNG TINH TÚ TỌA THIỀN

200,000

Mô tả

– Tượng tinh tú tọa thiền
🔱 Mang hơi thở PHẬT GÍAO trong từng chi tiết.
🍵 Kích thước: 16*10 (cm)