ẤM SỨ LIÊN HOA DÁNG ĐỀ LƯƠNG

350,000

Mô tả

🍂 Ấm Sứ Liên Hoa Dáng Đề Lương
– Dung tích 250ml