BẾP GỐM PHỦ MEN VIẾT LAN ĐÌNH TẬP TỰ

299,000

Mô tả

🍂 Bếp Gốm Phủ Men Viết Lan Đình Tập Tự
🔱 Có thể dùng nếp hoặc đèn cồn
– Đường kính 9.2cm, cao 9.5cm (phù hợp với ấm cỡ 250~600ml)