BỘ ẤM CHÉN GỐM NHẬT

850,000

Mô tả

‘Bộ Ấm Chén Gốm Nhật

? BAO GỒM:
– 1 ẤM GỐM NHẬT 270ML
– 6 CHÉN TRÀ GỐM NHẬT 50ML
– 1 CHÉN TỐNG 200ML
– 1 LỌC TRÀ GỐM NHẬT

 

 

Thông tin bổ sung

MẪU

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7