BỘ ẤM CHÉN THẠCH BIỀU LIÊN HOA

3,200,000

Mô tả

Bộ Ấm Chén Thạch Biều Liên Hoa
Chất đất: Mặc Lục Nê ~ 原矿墨绿泥
Chế tác: Thủ Công
Nghệ nhân: Hàn Bội Đông ~ 韩培东
☺ Bộ ấm chén bao gồm:
– 1 Ấm Trà Thạch Biều Lam Sa: 210ml
– 1 Chuyên Trà Lam Sa: 200ml
– 1 Chén Chủ Lam Sa: 80ml
– 4 Chén Khách Lam Sa: 40ml
– 1 Lọc Trà Lam Sa