BỘ ẤM CHÉN THỦY TINH SẦN CAO CẤP

350,000

Mô tả

🌸 Bộ Ấm Chén Thủy Tinh Sần Cao Cấp
🍶 Bộ ấm chén bao gồm:
– 01 Ấm trà thủy tinh 250ml
– 01 Tống trà thủy tinh 250ml
– 06 Chén trà thủy tinh 50ml