CHÉN NHỮ DIÊU HÌNH NÓN

70,000

Mô tả

🍂 Chén Nhữ Diêu
🔱 Miệng 8 cao 4 (cm)
– Đồ gốm Nhữ diêu xưa đã được chế tác phục vụ cho cung đình nhà Tống trong 30 năm (1086-1106). Thời Tống có Ngũ đại danh diêu bao gồm Nhữ, Quan, Ca, Quân, Định. Gốm Nhữ không những được xếp hạng là “anh cả” trong Ngũ đại danh diêu thời Tống mà còn được đánh giá là một trong những dòng gốm có địa vị cao nhất trong lịch sử hay, là đỉnh cao gốm sứ nhân loại.