CHÉN SỨ THANH HOA PHỦ SƠN MÀI

3,000,000

Mô tả

🍂 Chén Sứ Thanh Hoa Phủ Sơn Mài
🔱 Kích thước: miệng 8,3 cao 4,3 cm, dung tích 100ml