CHÉN SỨ VẼ TAY HỌA CÁ TÔM TỀ BẠCH THẠCH

4,500,000

Mô tả

🍂 Chén sứ vẽ tay : Họa Cá Tôm Tề Bạch Thạch
Kích thước : miệng 9cm cao 3.5 cm
Nghệ nhân : Nguyên phương Hoa