CUNG NHÃN SỨ MEN LÔNG THỎ

130,000

Mô tả

🍂 Cung nhãn sứ men lông thỏ
🍃 Loại trà cụ này giúp dân sành trà đong chuẩn đến từng cánh trà.
🍵 Pha trà đúng “”lượng”” sẽ làm tăng “”chất”” cho nước trà