LỌC TRÀ SỨ MEN RẠN

180,000

Mô tả

🍂 Lọc Trà Sứ Men Rạn
🔱 Với xương đất gốm rất dẻo dai và kết cấu đất tốt được nung ở nhiệt độ hơn 1200 độ và tráng lớp men rạn bên ngoài làm cho bộ trà có thể giữ nhiệt lâu, không còn độc tố trì vì nung nhiệt độ cao.