MÂM BỒNG ĐỂ BÁNH KẸO BÀY BÀN TRÀ

150,000

Mô tả

🌸 Mâm bồng để bánh kẹo bày bàn trà
🍶 Kích thước: đường kính 12 cao 6 cm
– Một cách chơi chữ đồng âm được biến hóa thành cặp đôi sử dụng trong bàn trà. Chơi chữ: từ “âu” vừa có nghĩa là “đồ vật giống cái liễn”, vừa có nghĩa là “có lẽ”. Đây là phiên bản nhại theo thành ngữ “âu cũng là cái số”)