TRẦM NỤ QUẢNG NAM HỘP 50G

300,000

Mô tả

🐢 1 hộp trầm nụ tháp loại phổ thông
– khối lượng: 50g
Xuất xứ trầm hương: Quảng Nam