TƯỢNG ĐỐT NHANG TRẦM LỤC VŨ ĐÁNH ĐÀN

450,000

Mô tả

🍂 Tượng Đốt Nhang Trầm Lục Vũ Đánh Đàn
🔱 Kích thước: 28*7*10 (CM)
🍃 “Từ khi Lục Vũ sinh ra, nhân gian mới biết cách tôn trọng trà”. Trong nền văn hoá trà đầy hương thơm gió mát, Lục Vũ là nhân vật nổi tiếng nhất, ông là tông sư sáng lập môn nghiên cứu trà học, trứ thuật Trà Kinh của ông vang danh thiên hạ, nó hình thành và truyền bá văn hoá trà, có tác dụng rất quan trọng. Từ đời Đường trở về sau, các hàng quán bán trà khắp đất nước Trung Quốc đều thờ phụng ông, tôn ông là “Trà thần”, “Trà thánh”, “Trà tiên”.