TƯỢNG GỐM ĐOÀN SA VÔ DANH THIỀN TĂNG

350,000

Mô tả

🍂 Tượng Gốm Đoàn Sa Vô Danh Thiền Tăng
– kích thước 9.7*7.5*4.5 cm